VITTORIO BUTERA - Franciscu, Fidile e GGatanu


Cumpari Franciscu,
Sidutu a ‘nnu friscu,
Se preja’ ra vigna
Ch ‘a ccùnchiere ‘ncigna
E, ttuttu filìce,
Le dice:
— Hai vistu ccu qquantu
Amure te chiantu?
Te zappu, te putu, te ligu,
Te’ ‘nzurfu e ssulligu.
‘U mise d’agustu
M’affriggiu  s’hai site...
- Ca pienzi a ru mmustu!
Le disse ra vite.
Cumpari Fidile,
De putu summastru,
‘U mise d’aprile
Se ‘nzerta ‘nn‘ugliastru
E, ttuttu filìce,
Le dice:
Chiantune, curaggiu!
Nascisti sarvaggiu;
Ma iu, ccu ‘ste manu,
Te fazzu cristianu!
A ddire ‘u’ ss’arriva
Chi bbene te vùogliu...
— Ppecchì ppienzi all’uogliu! —
Le disse r’aliva.
Unnija’ ru grànu,
Si jata ru vientu.
Cumpari Gatanu
‘U guarda ccuntientu
E, ttuttu filìce,
Le dice:
- Filillu de paglia,
Hai vistu battaglia.
Ppe’ ttie chi cummattu
Mu crisci cchiù cchiattu?
Vicinu o luntanu,
Nne fazzu fatica...
- Ca pienzi a ru granu! —
Le disse ra spica.